Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân
21/12/2020 03:28
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân
Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân của
Liên đội Trường Tiểu Học Lê Mao.

Người đang truy cập: 37
Tổng số truy cập: 2393415