Lựa chọn Trung tâm ngoại ngữ phối hợp với nhà trường thực hiện chương trình tăng cường Tiếng Anh lớp 1. Năm học 2023 - 2024
30/09/2023 03:19
Thực hiện công văn số 2288/SGDĐT-CTTT-GDTX ngày 25/9/2023 của Sở GD& ĐT Nghệ An về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm học 2023 - 2024...
Lựa chọn Trung tâm ngoại ngữ phối hợp với nhà trường thực hiện chương trình tăng cường Tiếng Anh lớp 1. Năm học 2023 - 2024

Các CV có thể xem thêm:     

CV số: 1530 /SGD&ĐT-GDCN-GDTX.

CV số: 899 /PGDĐT.

CV số: 2288/SGDĐT-CTTT-GDTX.

Ban biên tập trường TH Lê Mao

Người đang truy cập: 42
Tổng số truy cập: 2393437