THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG - NĂM HỌC 2023 – 2024
24/08/2023 04:21
Sáng thứ bảy, 26/08/2023, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, Cha mẹ và các em học sinh lớp 1 tham gia Workshop “CÙNG CON ĐẾN TRƯỜNG”. Sáng thứ hai, 28/8/2023, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5.....
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG - NĂM HỌC 2023 – 2024
THÔNG BÁO
    Sáng thứ bảy, 26/08/2023, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, Cha mẹ và các em học sinh lớp 1 tham gia Workshop “CÙNG CON ĐẾN TRƯỜNG”.
    Sáng thứ hai, 28/8/2023, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5 tập trung đầu năm học mới 2023-2024.
    Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Mao, số 99, Đinh Công Tráng, TP Vinh.
 
 
Sơ đồ phòng học - Năm học 2023 - 2024
 
Ban biên tập trường TH Lê Mao

Người đang truy cập: 45
Tổng số truy cập: 2393483