Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký nguyện vọng học tập của trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2022 - 2023
14/07/2022 12:34
Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký nguyện vọng học tập của trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2022 - 2023.(Dành cho học sinh không đăng ký theo mô hình trường Tiên tiến)......
Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký nguyện vọng học tập của trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận đăng ký nguyện vọng học tập của trẻ 6 tuổi vào lớp Một

Năm học 2022 - 2023

(Dành cho học sinh không đăng ký theo mô hình trường Tiên tiến)


Ban biên tập trường TH Lê Mao

Người đang truy cập: 49
Tổng số truy cập: 2393479