Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2024 - 2025.
11/06/2024 04:38
Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2024 - 2025.
Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2024 - 2025.

Ban biên tập trường TH Lê Mao - Nguồn: TH Lê Mao

Người đang truy cập: 47
Tổng số truy cập: 2393491