Trường tiểu học Lê Mao: KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo QĐ số 147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An
18/06/2022 04:43
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo QĐ số 147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ................
Trường tiểu học Lê Mao: KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo QĐ số 147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An

.........................................

Chi tiết xem tại đây

Ban biên tập trường TH Lê Mao

Người đang truy cập: 13
Tổng số truy cập: 2375474