Tháng 4 – GIEO MẦM VĂN HÓA ĐỌC.
07/05/2022 11:45
Vậy là sau bao nhiêu ngày ngóng chờ cùng với bao nhiêu cảm xúc hồi hộp và háo hức cho ngày đến trường đã được gói gọn và thể hiện đầy đủ trong buổi sáng thứ 2 ngày 4 tháng 4 năm 2022. Và cũng trong ngày đầu tiên trở lại trường ......
Tháng 4 – GIEO MẦM VĂN HÓA ĐỌC.

Ban biên tập trường TH Lê Mao - Nguồn: Ban tuyên truyền - Khối 3

Người đang truy cập: 54
Tổng số truy cập: 2393474