Tháng 6 – Niềm vui cô trò
02/07/2022 10:07
Nhiều người từng ví nghề giáo như nghề đưa đò và thầy cô giáo là những người âm thầm lái đò chở từng thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức. Các chuyến đò ấy không phải lúc nào cũng gặp sóng yên.......
Tháng 6 – Niềm vui cô trò

Ban biên tập trường TH Lê Mao - Nguồn: Ban tuyên truyền - Khối 5

Người đang truy cập: 42
Tổng số truy cập: 2393436