NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM
08/04/2021 07:40
NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM
Đọc sách là cách học tốt nhất !
Mong sao văn hoá đọc sẽ thấm nhuần vào mỗi học sinh. Người lớn chúng ta hãy cùng vào cuộc với các con nhé !
Cô trò trường THLM cảm ơn cô Ngoc Bui là trò cũ của trường THLM, hiện cô là GĐ nhà xuất bản Nghệ An! 💕
Hôm qua, trường rất vui khi được đón cô về thăm trường, được nhận hơn 50 đầu sách có giá trị là món quà cô trao tặng cho cô trò THLM trong NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM. 💕


Người đang truy cập: 8
Tổng số truy cập: 2399068